Articole:
Istoricul așezării Turcoaia și al locuitorilor ei
1. Perioada greco - romană

Locuită în vremurile de demult de traco - geto - daci, Dobrogea, "provincia cea mai meridională" a 'țării, este primul teritoriu românesc intrat sub stăpânire romană. Citește ...

2. Despre continuitatea românilor în Dobrogea

Integrarea Dobrogei în provinciile Imperiului Otoman a început în anul 1420 și s-a definitivat în 1484. Citește ...

3. Argumente de ordin toponimic

Marele nostru istoric, Nicolae Iorga, susținea, și pe bună dreptate, că la ocuparea Dobrogei de către turci aceasta era populată de români statornici. Citește ....

4. Hărțile etnografice. Călători străini

Hărțile vechi sunt și ele o dovadă în plus a continuității românilor pe meleagurile dobrogene.
Citește ...

5. Originea numelui de Turcoaia

Se spune că pe actuală vatră a satului trăia un turc bătrân.... Citește ...

Articole
Hărțile etnografice. Călători străini
image

Hărțile vechi sunt și ele o dovadă în plus a continuității românilor pe meleagurile dobrogene. “Cartografii din veacurile al XVI – XVII – XVIII-lea sunt și mai bogați în argumente favorabile tezei noastre și vom cita numaidecât o serie întreagă de asemenea hărți în care găsim menționate un număr însemnat de sate desemnate pe tot cuprinsul Dobrogei cu nume, de asemenea, românești. Găsim astfel notate satele Dăeni, Turcoaia, Calica, Pârlita, Peceneaga.” (George Sofronie – Considerațiuni istorice, 1928)
În studiile sale, C. C. Giurăscu consemnează că Harta etnografică – care însoțește lucrarea lui Ion Ionescu de la Brad “Excursion agricole dans la plaine de la Dobrodja”, apărută la Constantinopol în 1850, “dovedește că sunt locuite de români de-a lungul Dunării satele: Somova, Parcheșu, Rachel, Luncavița, Văcăreni, Garvăn, Pisica, Turcoaia, Peceneaga, Ostrov, Dăeni, Gîrlici, Groapa Ciobanului, Varoș …”.
“Unele informații mai noi căpătăm și din harta cursului Dunării între Orșova și Isaccea, alcătuită de căpitanul topograf Begeanu în 1854. Harta notează satul Baba din Hârșova, apoi spre sud Lipoveni, Seimenii au calificativele “de jos” și “de sus” în loc de “mari” și “mici”. Apare satul Prezoaia adică Pîrjoaia cu nume mai vechi similar purtat de Turcoaia.” (Camile Allard – Souvenir d’Orient, 1928)
Prezența românilor în Dobrogea este remarcată și de călătorii străini: Iată, de pildă, relatarea lui Camile Allard: “Românii sau vlahii locuiesc aproape numai ei tot malul drept al Dunării și alcătuiesc o însemnată parte a populației… Contactul îndelung cu diferite populații și cu care nu păreau să aibă nici o afinitate a făcut pe români să sufere o metamorfoză atât de adâncă, încât unii au vrut să-i puie între slavi; e de prisos să mai dovedim puținul temei al unei asemenea păreri”.

(Velea S. Vasile - Monografia comunei Turcoaia, județul Tulcea, 2003)