Articole:
Istoricul așezării Turcoaia și al locuitorilor ei
1. Perioada greco - romană

Locuită în vremurile de demult de traco - geto - daci, Dobrogea, "provincia cea mai meridională" a 'țării, este primul teritoriu românesc intrat sub stăpânire romană. Citește ...

2. Despre continuitatea românilor în Dobrogea

Integrarea Dobrogei în provinciile Imperiului Otoman a început în anul 1420 și s-a definitivat în 1484. Citește ...

3. Argumente de ordin toponimic

Marele nostru istoric, Nicolae Iorga, susținea, și pe bună dreptate, că la ocuparea Dobrogei de către turci aceasta era populată de români statornici. Citește ....

4. Hărțile etnografice. Călători străini

Hărțile vechi sunt și ele o dovadă în plus a continuității românilor pe meleagurile dobrogene.
Citește ...

5. Originea numelui de Turcoaia

Se spune că pe actuală vatră a satului trăia un turc bătrân.... Citește ...

Articole
Despre continuitatea românior în Dobrogea
imageIntegragrea Dobrogei în provinciile Imperiului Otoman a început în anul 1420 și s-a definitivat în 1484.

Prin poziția sa geografică acest "pământ bizantin nenațional și pământ turcesc antinațional" (Nicolae Iorga - Românii și bulgarii în Dobrogea) a fost teatrul de luptă al multor popoare. Chiar mai târziu, în secolul al XVIII-lea, el a constituit obiectul disputelor armate între ruși și turci în lupta acestora pentru dobândirea supremației la Marea Neagră.
Dobrogenii au avut mult de suferit de pe urma vitregiilor istorice. Totodată, printre români, au rămas oameni aparținând și altor seminții, într-un răstimp relativ scurt fiind asimilați. "Procesul de asimilare a fost ușurat și prin faptul că românii din Dobrogea așa-zișii "dicieni" erau necontenit întăriți prin adaosele de populație romanică ce veneau din stânga Dunării, atât din Câmpia munteană, cât și din viitoarea Moldovă, cât și din viitoarea Transilvanie (C.C. Giurăscu - Continuitatea populației romanice în Dobrogea). Toate dovezile înfățișate mai sus duc la o singură concluzie: continuitatea populației romanice, adică a strămoșilor din ținutul dintre Dunăre și Mare. "Numeroasele migrații de popoare care au trecut pe aici, inclusiv a slavilor, coborînd apoi în Peninsula Balcanică, n-au putut desființa populația romanică, aceasta și-a continuat viața practicând milenarele ei îndeletniciri. Expicația persistenței stă în faptul că romanii erau, în mare parte, vechea populație daco - getă care se romanizase, deci autohtonii, oamenii pământului care, întocmai ca și galii în Franța, și iberii în Spania, au continuat, romanizați, să trăiască pe același pământ în timpul migrațiilor.
Dobrogea, țară străveche daco-getă, ai cărei autohtoni s-au opus regelui persan Darius, țară unde s-a ridicat Tropheul lui Traian, și-a păstrat, în tot timpul migrațiilor, populația ei romanică sau străveche românească" (C.C. Giurăscu).
Referindu-se la procesul de împrospătare a Dobrogei cu români din stânga Dunării, D. Sandu consideră că aceasta își are începutul în trashumanța oierilor din 1404 și perioada de vârf în timpul domniilor fanariote și în secolul al XIX-lea. Veniți din Transilvania, din "părțile Brașovului, Făgărașului, Sibiului, din comunele Săcele, Siliștea, Poenari, Rădeni" (D. Sandu - Mocanii din Dobrogea), ciobanii se stabilesc în Dobrogea temporar, iar mai apoi definitiv, fie pentru că au întemeiat între timp noi familii, fie că asuprirea turcească se dovedea mai puțin aspră decât cea austro-ungară. Ei vor fi cunoscuți sub numele de "mocani".
Populației românești băștinașe i s-au mai adăugat și cojanii, țărani veniți din Bărăgan, din părțile Brăilei, Buzăului sau Ialomiței. Alături de ei, moldoveni, basarabeni și ardeleni, aceștia din urmă fiind cei mai numeroși. Emigrația a continuat și în timpul mișcărilor revoluționare din Transilvania anilor 1514, 1784 și 1848, ciobanii fiind tolerați de stăpânirea turcească întrucât "formau adevărata bogăție a țării, ei dădeau împărăției otomane cel mai mare venit din Dobrogea, prin comerțul cu lână, brânză și oi". (M.D. Ionescu - Dobrogea în pragul veacului al XX-lea)

(Velea S. Vasile - Monografia comunei Turcoaia, județul Tulcea, 2003)